Ορφέας Πρωτοψάλτης

Ο Ορφέας Πρωτοψάλτης γεννήθηκε το 1995 στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές το 2017 στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με κατεύθυνση Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν την ιστορία της μετανάστευσης, την κοινωνική ιστορία του μεσοπολέμου, την ιστορία των κοινωνικών κινημάτων, καθώς και την ιστορία της ιστοριογραφίας.