Επιστημονική Επιτροπή


Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αριστείδης Χατζής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Επιστημονική Επιτροπή

Νίκος Θεοτοκάς, Ομ. Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Άννα Καρακατσούλη, Καθηγήτρια, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διονύσης Τζάκης, Αν. Καθηγητής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Γιάννα Τζουρμανά, Επ. Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Μιχάλης Σωτηρόπουλος, Επ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου (1821 Fellow, British School at Athens)

Ελισσάβετ Τσακανίκα, Μέλος ΕΔΙΠ, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών


Βουλή των Ελλήνων

Δρ. Μαρία Καμηλάκη, Προϊστάμενη Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διοίκησης, Βιβλιοθήκης και Εκδόσεων

Δρ. Μαρία Βλασσοπούλου, Προϊσταμένη Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων

Δρ. Θοδωρής Κουτσογιάννης, Έφορος της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων


Digital Asset Manager

Ελένη Γκαδόλου (British School at Athens)