Ελένη Γκαδόλου

Η Ελένη Γκαδόλου είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και διδάκτωρ Γεωγραφίας με εξειδίκευση στην ιστορική χαρτογραφία και στα ψηφιακά εργαλεία για την ανάδειξη της ιστορικής πληροφορίας. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο εστιάζοντας στη χρήση της γεωπληροφορικής και της σημασιολογίας στο πεδίο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Έχει διδάξει στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τα τελευταία χρόνια διδάσκει το μάθημα «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Χωρική Ανάλυση στην Ιστορία και Αρχαιολογία» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Ψηφιακές Μέθοδοι στις Ανθρωπιστικές Σπουδές» του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μελέτες της έχουν εκδοθεί σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους με ποιο πρόσφατη το κεφάλαιο στο βιβλίο Η γένεση του ελληνικού κράτους. Χαρτογραφία και Ιστορία, 1770-1838 (Γ. Τόλιας, επ., 2021). Από το 2022 έχει αναλάβει τη διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος της Βρετανικής Σχολής Αθηνών.