Ευχαριστίες

Leicester Stanhope
Ευχαριστώ τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θάνο Δημόπουλο, τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ, Κώστα Δημητρακόπουλο, και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) για τη βοήθειά τους. Ειδικές ευχαριστίες στον Αλέξη Παπαχελά, τον Πάσχο Μανδραβέλη και την εφημερίδα Καθημερινή.