Διονύσης Τζάκης

Ο Διονύσης Τζάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης». Η διδακτορική του διατριβή εκπονήθηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με τίτλο: Αρματολισμός, συγγενικά δίκτυα και εθνικό κράτος. Οι ορεινές επαρχίες της Άρτας κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα. Από το 2001 διδάσκει ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού ανοιχτής πρόσβασης: δοκιμές, επιθεώρηση κοινωνικών σπουδών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη διαμόρφωση του ελληνικού εθνικού κινήματος στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα και στους κοινωνικούς μετασχηματισμούς που προκάλεσαν ο πόλεμος της ανεξαρτησίας και η συγκρότηση εθνικού κράτους κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 και τις πρώτες μετεπαναστατικές δεκαετίες. Έχει δημοσιεύσει αυτοτελείς μελέτες, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους. Το 2021 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου η μονογραφία του: Η μεταστροφή του Καραϊσκάκη. Από τον κλεφταρματολό στον επαναστάτη. Σε συνεργασία με τον Ν. Θεοτοκά επιμελήθηκε (εισαγωγή, σχόλια) την επανέκδοση της Ιστορίας του τακτικού στρατού, 1821-1833, του αγωνιστή Χρ. Βυζάντιου, από το Ίδρυμα της Βουλής (2020).