Μαρία-Κωνσταντίνα (Μαριτίνα) Λεοντσίνη

Η Μαρία-Κωνσταντίνα (Μαριτίνα) Γ. Λεοντσίνη γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι διδάκτορας στην πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για την εκπόνηση της διδακτορικής της διατριβής έλαβε υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Έλαβε το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη πρώιμη νεότερη ιστορία (MA) από το Πανεπιστήμιο του Sheffield, του Ηνωμένου Βασίλειου (2014), με υποτροφία του Σαριπολείου Κληροδοτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (2012). Έχει εργαστεί εθελοντικά στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία (2012-2013). Γνωρίζει άριστα αγγλικά και ιταλικά, ενώ διαβάζει γαλλικά και ισπανικά. Από τον Ιούνιο του 2020 εκπονεί μεταδιδακτορική έρευνα με τίτλο «H εικόνα των Ελληνίδων κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και του μακρού 19ου αιώνα», στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ (επιβλέπων Καθ. Α. Χατζής). Η έρευνά της για τον Τύπο της Επανάστασης χρηματοδοτείται από το ΕΚΠΑ. Έχει συμμετάσχει και παρακολουθήσει πανελλήνια και διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία, τη διδακτική της ιστορίας, τη φιλοσοφία, την ιστορία του φύλου και την ιστορία των ιδεών. Οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται στην κοινωνική και στην πολιτισμική ιστορία, στην ιστορία των ιδεών και στην ιστορία της εκπαίδευσης στην πρώιμη νεότερη Ιταλία και στον ελληνικό χώρο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην πρώιμη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ιταλική ιστορία, την ιστορία του φύλου, τη διανοητική ιστορία, την ιστορία του Νέου Ελληνισμού, την ιστορία της εκπαίδευσης, την ιστορία του βιβλίου και του τύπου.