Μαρία-Κωνσταντίνα (Μαριτίνα) Λεοντσίνη


Η Μαριτίνα Γ. Λεοντσίνη γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ με τίτλο έρευνας «H εικόνα των Ελληνίδων κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και του μακρού 19ου αιώνα». Έχει εκπονήσει τη διδακτορική της διατριβή στην πρώιμη νεώτερη ευρωπαϊκή Ιστορία, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (2020). Η διατριβή της έχει τον τίτλο «Θεωρήσεις της γυναικείας φύσης και εκπαίδευσης στην πρώιμη νεότερη Ιταλία, 16ος-18ος αιώνας». Έλαβε το μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πρώιμη Νεώτερη Ιστορία (MA) από το Πανεπιστήμιο του Sheffield στο Ηνωμένο Βασίλειο (2014). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ (2012). Έχει συμμετάσχει και παρακολουθήσει ελληνικά και διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, που αφορούσαν στην ιστορία, την ιστορία της εκπαίδευσης, τη διδακτική της ιστορίας, τη φιλοσοφία και την ιστορία των ιδεών και στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται σε ζητήματα της ιστορίας του πολιτισμού, του φύλου, στη διανοητικής ιστορίας, της ιστορίας της γυναικείας εκπαίδευσης έχοντας ως επίκεντρο την πρώιμη νεώτερη και νεώτερη Ιταλία (16ος-19ος αι.) και την νεοελληνική ιστορία (18ο-19ο αι.). Έχει διδάξει ως εντεταλμένη διδάσκουσα στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διδάξει ως ειδική επιστήμονας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Έχει εργαστεί στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», όπου ήταν επιφορτισμένη με την επιμέλεια και τη διαμόρφωση ιστορικών κειμένων της Επιτροπής, τα οποία αφορούσαν στην Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (2020-2021). Γνωρίζει άριστα αγγλικά και ιταλικά, ενώ έχει τη δυνατότητα να διαβάζει ισπανικά και γαλλικά.