Αθηνά Σπανίδου

Η Αθηνά Σπανίδου είναι υποψήφια διδακτόρισσα Ευρωπαϊκής Ιστορίας του τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2016 ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές στο ομώνυμο τμήμα του Πανεπιστημίου και το 2019 έλαβε από αυτό το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ευρωπαϊκή Ιστορία με «Άριστα» (9,94), εκπονώντας τη διπλωματική της μελέτη για τη συμβολή των γυναικών στην εδραίωση του Προτεσταντισμού στην Αγγλία του 16ου αιώνα. Η ενασχόλησή της με την ιστορία του φύλου και κυρίως με ζητήματα που άπτονται των έμφυλων ταυτοτήτων, των queer υποκειμενικοτήτων και του αυτοπροσδιορισμού κυριαρχούν στην διδακτορική της διατριβή, η οποία φέρει τον τίτλο: «Για μια εναλλακτική διαδρομή στην ιστορία των γυναικών: η γυναικεία παρενδυσία στη Μεσαιωνική Δύση» και έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Λεβέντη. Οι δημοσιεύσεις της και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καταπιάνονται παράλληλα με τον χώρο των Ιδεών, την ιστορία της διανόησης και της φιλοσοφίας, καθώς και την πολιτισμική ιστορία, σε μια προσπάθεια αναζήτησης και διαπραγμάτευσης των εννοιών και πρακτικών που συγκροτούν μια δεδομένη κουλτούρα. Η Αθηνά σήμερα εργάζεται στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και είναι μέλος της EUNIC- EU National Institutes for Culture, μέσω της οποίας διενεργούνται δράσεις αναφορικά με το περιβάλλον, τη βελτίωση της θέσης των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Γνωρίζει άπταιστα αγγλικά και έχει καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας. Επίσης, είναι υπεύθυνη σύνταξης του ακαδημαϊκού περιοδικού Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Mos Historicus: A Critical Review of European History/Κριτική επιθεώρηση της ευρωπαϊκής ιστορίας, που βρίσκεται υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ και εκδίδεται ψηφιακά στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Είναι μέλος της Ομάδας των Ιστορικών για την Έρευνα στην Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου (ελληνικό τμήμα της International Federation for Research in Women’s History).