Αθηνά Φατσέα

Η Αθηνά Φατσέα γεννήθηκε το 1998 στην Αθήνα. Αποφοίτησε με Άριστα από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στη νομική, οικονομική, πολιτική και λογοτεχνική μετάφραση. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της, συμμετείχε στον εμπλουτισμό με οικονομικούς όρους της βάσης δεδομένων ορολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΑΤΕ, καθώς και ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής για το “Choix Goncourt de la Grèce 2020”, που διοργάνωσε η Ακαδημία Goncourt, σε συνεργασία με τη Γαλλική Πρεσβεία και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Σήμερα, είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εκπονήσει πρακτική άσκηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας και στο Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας. Αρθρογραφεί συχνά και γνωρίζει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Στα ενδιαφέροντά της συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, η λογοτεχνία, η ιστορία, η διαπολιτισμική επικοινωνία, η πολιτική επικαιρότητα, οι διεθνείς σχέσεις και η διπλωματία.