Ελάτη Ποντικοπούλου-Βενιέρη

Η Ελάτη Ποντικοπούλου-Βενιέρη γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι διδακτορική ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI) στη Φλωρεντία με τίτλο διδακτορικής διατριβής «Infrastructure networks and autonomy. The telegraph and railway networks in the autonomous territories of the Ottoman Empire in the second half of the 19th century: the cases of Crete and Eastern Rumelia». Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία στο Π.Μ.Σ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου (2022) με τίτλο διπλωματικής εργασίας «Ελληνικό τηλεγραφικό δίκτυο: η πρώτη εικοσαετία (1858-1878)». Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. Έχει απασχοληθεί ως βοηθός ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και ως ερευνήτρια στην ΑΜΚΕ Ιστόρημα. Έχει εργαστεί ως νομικός στο Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων και στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη των δικτύων υποδομών και ιστορία της τεχνολογίας, την ιστορία των αυτοκρατοριών, την παγκόσμια και διεθνική ιστορία, την πολιτική και συνταγματική ιστορία του 19ου αιώνα και στην ιστορία του καπιταλισμού. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.