Ελάτη Ποντικοπούλου-Βενιέρη

Η Ελάτη Ποντικοπούλου-Βενιέρη γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Π.Μ.Σ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, στην κατεύθυνση της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Κ.Π.Α. Έχει απασχοληθεί ως βοηθός ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και ως ερευνήτρια στην ΑΜΚΕ Ιστόρημα. Έχει εργαστεί ως νομικός στο Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων και στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Η υπό εξέλιξη διπλωματική της εργασία αφορά στη μελέτη των «Χωρικών και χρονικών διαστάσεων ανάπτυξης του ελληνικού τύπου στον μακρύ 19ο αιώνα», ενώ τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται αφενός στη μελέτη της πολιτικής και συνταγματικής ιστορίας του 19ου αιώνα και αφετέρου στην ιστορία των δικτύων ροής των ειδήσεων, στο πλαίσιο της προσέγγισης της ανάπτυξης και εξέλιξης της έννοιας της επικαιρότητας στον 19ο αιώνα.