Κατερίνα Τσέρτου

H Κατερίνα Τσέρτου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1997. Είναι απόφοιτος (αριστούχος) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση «Ιστορία». Γνωρίζει αγγλικά και γερμανικά. Στη διάρκεια των σπουδών της εκπόνησε σεμιναριακές εργασίες σε θέματα όπως «Το κυνήγι μαγισσών στην Δύση, 1500-1700: Η ψυχανάλυση ως παράθυρο στην ψυχική συγκρότηση των ανθρώπων της πρώιμης νεωτερικότητας» και «Ελεύθερος χρόνος και ανδρική ταυτότητα στον ελληνικό βενετοκρατούμενο κόσμο».