Αικατερίνα Μπότσα

Η Αικατερίνα Μπότσα γεννήθηκε το 1997. Είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην κατεύθυνση της Ιστορίας. Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά και λίγα γερμανικά και ισπανικά. Αυτήν την περίοδο, ολοκλήρωσε την πρακτική της άσκηση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, κατά την οποία ασχολήθηκε με την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Στη διάρκεια των σπουδών της εκπόνησε σεμιναριακές εργασίες με θέματα όπως «Ελληνική Συνταγματική Ιστορία του 20ου αιώνα: Η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου έναντι του εθνικού» και «Ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η ανάδυση των εθνικισμών κατά τον 19ο αιώνα.» Αγαπά εν γένει τον εθελοντισμό σε όλες τις εκφάνσεις του κι έχει εργαστεί σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Παράλληλα, με την αγάπη της για την ιστορία, έχει έντονο ενδιαφέρον για τις διεθνείς σχέσεις, το συνταγματικό δίκαιο, την πολιτική και την ηλεκτρονική μουσική.