Θεοδώρα Λαγογιάννη

Η Θεοδώρα Λαγογιάννη είναι προπτυχιακή φοιτήτρια της Νομικής Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμμετείχε στην ομάδα νομικής έρευνας Trade Law Clinic 2020 με θεματική «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και διεθνές επενδυτικό δίκαιο» με συνεργαζόμενο φορέα το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕΕ). Είναι Development Manager στον οργανισμό JA Alumni Europe, o οποίος ασχολείται με θέματα νεανικής επιχειρηματικότητας. Έχει εκπονήσει εργασία με θέμα: «Κρίσιμες στιγμές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο πλαίσιο του σύγχρονου ελληνικού κράτους». Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.