Μαριάννα Μήκου

Η Μαριάννα Μήκου είναι απόφοιτος του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή τόμων, όπως Η Απώλεια Σημαντικού Άλλου και Ψυχοθεραπεία: Μεθοδολογία και Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας Βασικών Θεραπευτικών Προσεγγίσεων. Έχει παρουσιάσει, επίσης, εργασίες της σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας». Η διπλωματική της εργασία (υπό την επίβλεψη του Καθ. Αριστείδη Χατζή) είχε ως θέμα το δικαίωμα στην αυτοκτησία (self-ownership) και το δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στον πολιτικό γάμο και εκκινούσε από τη σκέψη του John Stuart Mill.