Εμελίνα Χατζάκου

Η Εμελίνα Δέσποινα Χατζάκου είναι προπτυχιακή φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου σπουδάζει Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης. Παράλληλα πραγματοποιεί σπουδές επιπέδου minor στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, με αντικείμενο τις διεθνείς σχέσεις. Επί του παρόντος, συγγράφει την πτυχιακή της εργασία σχετικά με την παγκόσμια οικονομική ανισότητα, υπό την επίβλεψη του Καθ. Αριστείδη Χατζή. Βασικά της ενδιαφέροντα είναι η κριτική θεωρία, ο γερμανικός ιδεαλισμός και ο μεταμοντερνισμός. Προσδοκεί να ακολουθήσει μεταπτυχιακές και έπειτα διδακτορικές σπουδές στην πολιτική θεωρία.