Σοφία Πίλουρη

Η Σοφία Πίλουρη είναι υποψήφια διδακτόρισσα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, με θέμα «Ο Τύπος στην υπηρεσία της Επανάστασης. Η πολλαπλή λειτουργία των ελληνικών εφημερίδων 1821-1828». Αποφοίτησε με άριστα από το ίδιο τμήμα και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών». Από το 2014 είναι μέλος και από το 2019 συντονίστρια έργου της ομάδας Τυποσκόπιο1821, μίας πρωτοβουλίας της ιστορικού Νάσιας Γιακωβάκη για τη συστηματική ευρετηρίαση των εφημερίδων της Ελληνικής Επανάστασης. Ακόμη έχει απασχοληθεί ερευνητικά ως επιστημονική συνεργάτιδα στο πρόγραμμα του ΕΚΠΑ «Φιλική Εταιρεία: Ζητήματα τεκμηρίωσης» με αντικείμενο τα σωζόμενα τεκμήρια της Φιλικής Εταιρείας και ήταν επόπτρια έρευνας φοιτητών στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων με αντικείμενο τον ΟΣΕΠ και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Παράλληλα, ασχολείται με την παλαιογραφία, ιδιαίτερα τη μεταγραφή χειρογράφων, καθώς και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες, με έμφαση στο πεδίο των δυνατοτήτων ανοικτής πρόσβασης που μπορεί να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην ιστορική έρευνα. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνεται ο διεθνής και ελληνικός Τύπος στην εποχή των επαναστάσεων, η ιστορία των επαναστάσεων, οι ελληνικές νησιωτικές κοινότητες του Αιγαίου στα χρόνια της Επανάστασης, ο Εταιρισμός στην Ευρώπη του 18ου-19ου αιώνα και η ψηφιακή ιστορική χαρτογραφία. Έχει παρακολουθήσει κύκλο μαθημάτων στο Κέντρο Ψυχαναλυτικών Ερευνών της Αθήνας και έχει καταρτιστεί στον προγραμματισμό και την ανάπτυξη εφαρμογών. Γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά και γαλλικά και έχει την επάρκεια να μελετά ισπανικά, ιταλικά και γερμανικά.