Ελένη Αυγέρη

Η Ελένη Αυγέρη είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Νομικής Σχολής Αθηνών, με κατεύθυνση το Δημόσιο Δίκαιο. Η διπλωματική της εργασία είχε ως θέμα τον συνταγματικό πλουραλισμό στην Ευρώπη. Έχει συμμετάσχει στο moot court του Ρωμαϊκού Δικαίου, στο Μοντέλο της Βουλής των Ελλήνων ως Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας επί δύο έτη, και έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια και συνέδρια για διάφορα νομικά ζητήματα. Συνεργάστηκε με τον Καθ. Αριστείδη Χατζή στην προετοιμασία του βιβλίου του Θεσμοί (Εκδ. Παπαδόπουλος, 2018), καθώς επίσης βοήθησε στη μελέτη του αναφορικά με το Απάνθισμα των Εγκληματικών. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται το Συνταγματικό δίκαιο, η σχέση και η αλληλεπίδραση των εννόμων τάξεων των κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και διάφορα άλλα ζητήματα Ευρωπαϊκού Δικαίου. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά. Σήμερα εργάζεται ως ασκούμενη δικηγόρος.