Άρης Κατωπόδης


Ο Άρης Κατωπόδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1997. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με Άριστα (9,04) και σήμερα είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης» στην ειδίκευση της ιστορίας του υπό οθωμανική και βενετική επικυριαρχία Ελληνισμού. Έχει κάνει την πρακτική του άσκηση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, νομού Λευκάδος. Γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και έχει γνώσεις Γαλλικών, Ιταλικών, Τουρκικών και Οθωμανικών. Έχει εκπονήσει εργασίες σε θέματα όπως η Ελληνική Νομαρχία, η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο ορθόδοξο μιλλέτ και την οθωμανική διοίκηση (1856-1908), η παράμετρος των ορθοδόξων αρχόντων, από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης ως τον 16ο αιώνα, ο ρόλος του ελευθεροτεκτονισμού στην προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης, το Λατινικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Η διπλωματική του εργασία έχει ως θέμα τη συμμετοχή επισκόπων και μητροπολιτών στην Ελληνική Επανάσταση (με επιβλέπουσα την Καθ. Μαρία Ευθυμίου). Είναι υπότροφος του Ινστιτούτου Konrad Adenauer.