Αγγελική Διαμαντοπούλου

Η Αγγελική Διαμαντοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αγαπημένη της ασχολία η μελέτη και μεταγραφή εγγράφων που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Συνεργάζεται με τον Καθ. Αριστείδη Χατζή στην έρευνα των ΓΑΚ για την Επανάσταση του 1821.