Μαρία Αναγνώστου

Η Μαρία Αναγνώστου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1998.Είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλεί Αγγλικά και μαθαίνει Ολλανδικά. Στη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της έχει εκπονήσει εργασίες σε θέματα όπως «Το Είναι και ο Χρόνος του Martin Heidegger», «Το πρόβλημα επαγωγής του David Hume», «Γιατί η Επιστημονική Επανάσταση έγινε στην Δύση και όχι στην Κίνα;» κλπ. Κάνει την πρακτική της άσκηση στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ελλάδα 2021: 200 Χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση».