Ιωάννα Σεμίνα Βράκα

Η Ιωάννα Σεμίνα Βράκα είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τομέας Λογοτεχνίας-Πολιτισμού με ειδίκευση «Το Ελληνικό Στοιχείο στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία». Στα ενδιαφέροντά της περιλαμβάνεται η ενασχόληση με τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του ΕΚΠΑ η οποία οργανώνει εθελοντικές αιμοδοσίες και ενημερώσεις. Περιστασιακά ασχολείται με τη μετάφραση.