Φωτεινή Δαρκαδάκη

Η Φωτεινή Δαρκαδάκη γεννήθηκε το 1998 στην Αθήνα. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της σπουδές το 2020 στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου 8,94 (Άριστα). Είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τα Βαλκάνια κατά το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και ειδικότερα την γέννηση των εθνικισμών. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και γαλλικά. Έχει συμμετάσχει στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο, που διεξήχθη στην Καρδίτσα με θέμα: «Πρόσφυγες, από την Μικρασιατική καταστροφή ως τις μέρες μας,» που συνδιοργάνωσαν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και το Κέντρο Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Ο Απόλλων» και η εισήγησή της δημοσιεύτηκε στο συλλογικό τόμο: «Η ελληνοτουρκική σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών» στο Ευάγγελος Αυδίκος (επιμ.), Πρόσφυγες, από την Μικρασιατική καταστροφή ως τις μέρες μας (Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Καρδίτσα, 16-18 Σεπτεμβρίου), 2022, σελ. 437-448.