Βίκυ Μουτάφη

Η Βίκυ Μουτάφη είναι προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε το 1998 στην Αθήνα και γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά. Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια προσομοίωσης του μοντέλου των Ενωμένων Εθνών, ενώ έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια πάνω σε διάφορα θέματα. Συνεργάζεται με τον Καθ. Α. Χατζή στην εκπόνηση της πτυχιακής της εργασίας και κάνει την πρακτική της άσκηση στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ελλάδα 2021: 200 Χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση».