Άλλα έντυπα

London Magazine (1826)
Αποδελτίωση εντύπων που κυκλοφορούν στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τις Η.Π.Α. και αναφέρονται στο ελληνικό ζήτημα.